مجموعه آزمو نهای کارشناسی رسمی دادگستری (امور ثبتی)

7,500 تومان

مجموعه آزمو نهای کارشناسی رسمی دادگستری (امور ثبتی) مجموعه آزمو نهای کارشناسی رسمی دادگستری (امور ثبتی)

نام کتاب: مجموعه آزمو نهای کارشناسی رسمی دادگستری (امور ثبتی)
تدوین: رضا کریمی منفرد
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 90 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب:
کتاب دربردارنده ی مجموعه آزمونهای کارشناسی رسمی دادگستری در امور ثبتی سال های متوالی میباشد به همراه پاسخ نامه تشریحی.
ویژه داوطلبان آزمون های حقوقی کارشناسی رسمی دادگستری و ... .

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟