نخستین قانون بلدیه ایران مصوب 1286 شمسی

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :332
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

4,000 تومان

نخستین قانون بلدیه ایران مصوب 1286 شمسی

4,000 تومان

نخستین قانون بلدیه ایران مصوب 1286 شمسی نخستین قانون بلدیه ایران مصوب 1286 شمسی

نام کتاب: نخستین قانون بلدیه ایران مصوب 1286 شمسی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 35 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: انتشارات چتردانش به عنوان نشردهنده ی کتب حقوقی، با هدف آشنا نمودن نسل امروز جامعه ی حقوقی ایران، به ویژه جوانانی که در هیات دانشجوی حقوق، اندیشه ی پوشیدن ردای وکالت و قضاوت و ... به سر دارند،با چند وچون تدوین و نگارش قوانین درآن عهد و بازشناخت روشن بینی نگارندگان آن،انتشار مجموعه کتاب هایی در این زمینه را دردستور کار قرار داده که دومین جلد آن با عنوان «نخستین قانون بلدیه ایران مصوب 1286 شمسی » هم اینک در دستان شماست.
پر واضح است که قوانین مندرج دراین کتاب و کتاب های بعدی،کلاً منسوخ شده اند و باز نشرشان تنهابه این دلیل است که خواندنش را از دیدگاه آشنایی با نحوه ی تدوین اولین قوانین حقوقی بر پایه نظام پارلـمانیسم،آن هم در ایام واپس ماندگی جامعه ی ایران عهد قجر،برای باشندگان امروز درحلقه ی علم حقوق،به فایده دیدیم.

فهرست:
قانونبلدیهمصوب20ربیعالثانی1325قمری
فصلاول:قواعدکلیه
فصلدوم:درتشکیلانجمنبلدیه
شرایطانتخابکنندگانوانتخاب شوندگان
فصلسوم:ترتیبووظایفانجمنبلدیه
فصلچهارم:ادارهبلدیه
فصلپنجم:دربابمستخدمینبلدیه

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟