دانلود کتاب مالکیّت خانواده

دانلود کتاب مالکیّت خانواده

ين تحقيق در صدد بررسی حق مالکيت در خانواده و موارد اختلاف در اموال از منظر فقه و حقوق می باشد،

نام فایل حجم فایل دانلود
کتاب مالکیّت خانواده 5 مگابایت
دانلود

کتاب مالکیّت خانواده

چکیده ای از کتاب: اين تحقيق در صدد بررسی حق مالکيت در خانواده و موارد اختلاف در اموال از منظر فقه و حقوق می باشد، به عنوان مثال وقتی زوجين و فرزندان هر يک درآمدی را کسب و آن را به هر نحو وارد زندگی مشترک می کنند مالکيت اين اموال چگونه است؟ آيا فرض شخصيت حقوقی برای خانواده و سپس قائل شدن به مالکيت خانواده (نه اشخاص) به عنوان يک شخصيت حقوقی از ديدگاه فقهی و حقوقی امکان پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثاری دارد؟

فهرست:

فصل اول کلیات (مفاهیم اصطلاحات کاربردی)

فصل دوم مالکیت خانواده و شخصیت حقوقي

فصل سوم: مالکیت افراد خانواده

فصل چهارم: اختلاف در مالکیت و راههاي حل اختلاف

فصل پنجم: راهکارهاي افزايش مالکیت زوجه

×

چطور میتونم کمکت کنم؟