برندهای برتر
 • در جلسه مزایده فروش مالی شخصی بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است. وضعیت حقوقی قرارداد چگونه است؟

  زمانی که مالی از طریق مزایده به فروش می رسد، از نظر تحلیل حقوقی فروشنده با برگزاری مزایده ایجاب خود را اعلام نموده و قرار بر این است که اعلام بالاترین قیمت، قبولی تلقی شده و عقد با ضمیمه شدن آخرین جزء آن منعقد شود. 

 • تفاوت جهت معامله و جهت تعهد چیست؟

  جهت معامله عبارت است از اهداف مستقیم و بدون واسطه ای که هر طرف بر آن است که پس از انعقاد معامله به آن نایل شود. بنابراین جهت معامله جنبه شخصی داشته، در هر معامله و نسبت به هر یک از طرفین تفاوت می کند. اما جهت تعهد بر خلاف جهت معامله جنبه ی نوعی داشته، در تمام معاملات مشابه یکسان است.

 • کدام محکومیت باعث عدم امکان تعویق صدور حکم می شود؟

  طبق تبصره ماده 40 محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده 25 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند و طبق ماده 25 محکوم تنها در مدت مقرر در قانون از حقوق اجتماعی محروم می شود.

 • ماده 1048 ق.م از ازدواج یک شخص با دو خواهر منع نموده است. نهی مندرج در این ماده بر چه امری دلالت دارد؟

  در مواردی همچون ماده 1048 ق.م که نهی مبین مانعی از موانع انعقاد عقد است.آن نهی دال بر فساد و بطلان است. یعنی اگر شخصی از این نهی تخلف نماید و به چنین ازدواجی اقدام کند آن ازدواج باطل خواهد شد.

 • فردی که در خواب با وارد آوردن ضرباتی به دیگری موجب نقص عضو او می گردد مرتکب چه نوع جنایتی شده است و مجازاتش چیست؟

  ر.ک به ماده "292" ق.م.ا مصوب "1392" مطابق بند الف ماده "292" ق.م.ا این مورد خطای محض بوده و اصولا عاقله او مسول پرداخت دیه است. (ماده 463 ق.م.ا) مشروط بر اینکه مرتکب آگاه و متوجه نباشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد و چنانچه بر این امر آگاه بوده یا متوجه باشد عملش، جنایت عمدی محسوب می شود.

 • در صورتی که زمان اجرای تعهد، قید بقای تعهد باشد و متعهد علیرغم سررسید مهلت از انجام تعهد خودداری کند، تکلیف چیست؟

  هرگاه زمان اجرای تعهد قید مورد تعهد باشد، اصطلاحا به آن وحدت مطلوب می گویند. در تعهدی که به صورت وحدت مطلوب است چون انجام تعهد، دیگر نفعی برای متعهدله ندارد، نامبرده نمی تواند متعهد را اجبار یه ایفای تعهد کند چرا که عقد با گذشت زمان منحل شده محسوب است و متعهدله صرفا می تواند خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه کند.

×

چطور میتونم کمکت کنم؟