دانلود کتاب گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق

دانلود کتاب گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق

نام کتاب: گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق تدوین: دکتر مصطفی شریفی شابک: 9-358-410-600-978

نام فایل حجم فایل دانلود
کتاب گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق 5 مگابایت
دانلود

کتاب گستره و کاربرد قاعده نفی حرج در طلاق

چکیده ای از کتاب: از جمله قاعدههای فقهی که در بابهای مختلفی مانند نماز، روزه و حج جریان دارد و به آن استناد میشود، ((قاعده نفی حرج))است؛ آن هم، هنگامی که تکلیفی موجب زحمت و مشقت شدید مکلف شود.

در کتاب حاضر به مطالعه یکی از عامترین و مهمترین قواعد فقه پرداخته میشود. قاعده ((نفی حرج))که در ترجمه با نامهای ((قاعده نفی حرج)) و در تعبیری دیگر ((قاعده نفی عسر و حرج)) شناخته میشود؛ از جمله قواعد مسلم و پرکاربرد در ابواب مختلف فقهی است.

×

چطور میتونم کمکت کنم؟