دانلود کتاب درآمدی جامع بر حقوق سازمان‌های بین‌المللی

دانلود کتاب درآمدی جامع بر حقوق سازمان‌های بین‌المللی

نام کتاب: درآمدی جامع بر حقوق سازمان‌های بین‌المللی تدوین: شاهین مظاهری جبلی- شبنم سادات شاه طاهری ناشر: چتر دانش شابک: 7-365-410-600-978

نام فایل حجم فایل دانلود
کتاب درآمدی جامع بر حقوق سازمان‌های بین‌المللی 5 مگابایت
دانلود

کتاب درآمدی جامع بر حقوق سازمان‌های بین‌المللی

چکیده ای از کتاب: در کتاب فوق تالش شده است تا تمامی مطالب و نکات مهم با زبانی ساده و روان و در برخی مباحث به شکل نموداری ارائه شود بهگونهای که هیچ ابهامی در ذهن داوطلبین ایجاد نگردد و دستهبندی صحیحی از مطالب در ذهن خواننده نقش ببندد و در پایان پنج دوره مجموعه تستهای تخصصی حقوق سازمانهای بینالمللی همراه با پاسخ تشریحی آورده شده است که داوطلبین و دانشجویان محترم میتوانند بهخوبی خود را مورد سنجش قرار دهند. ازاینرو کتاب حاضر عالوه بر آنکه منبعی مفید و کمحجم و مقوی برای داوطلبین کارشناسی ارشد و دکتری است، میتواند بهعنوان منبعی درسی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد اشاره قرار گیرد.

×

چطور میتونم کمکت کنم؟