500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق مدنی

55,000 تومان

500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق مدنی 500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق مدنی

نام کتاب: 500 پرسش چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق مدنی

تدوین: قائم الدین شعبانی حاجی
ناشر: انتشارات چتر دانش
مشخصات ظاهری: 262 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
چکیده ای از کتاب: کتاب در بردارنده ی 500 پرسش چهارگزینه ای منتخب و مهم از میان آزمون های ارشد و وکالت و... میباشد. که بر اساس موضوعات قانون مدنی مرتب شده اند و پاسخ تشریحی به هر سوال داده شده است.
مناسب جهت آشنایی با سوالات متناسب با هر ماده و آمادگی در آزمون های حقوقی.
فهرست:
فصل اول: اموال و مالکیت (مواد 182-11 ق.م)
فصل دوم: در عقود و تعهدات بطور کلی (مواد300-183 ق.م)
فصل سوم: در سقوط تعهدات (مواد300-263ق.م)
فصل چهارم: الزامهای خارج از قرارداد (مواد337-301 ق.م)
فصل پنجم: در بیع (مواد395-338ق.م)
فصل ششم: در خیارات و احکام راجعه به آن (مواد457-396ق.م)
فصل هفتم: در بیع شرط(468-458ق.م)
فصل هشتم: در معاوضه (مواد 464 و465ق.م)

.

.

.
فصل چهلم:در ادله اثبات دعوا(مواد 1335-1257ق.م)

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟