1000 پرسش چهارگزینهای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :383
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

50,000 تومان

1000 پرسش چهارگزینهای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

50,000 تومان

1000 پرسش چهارگزینهای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 1000 پرسش چهارگزینهای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نام کتاب: ۱۰۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
تدوین: یحیی بخشی- امید بخشی
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 503 صفحه
نوبت چاپ: هفتم
چکیده ای از کتاب: آزمون وکالت یکی از حساس ترین برهه ها و نقاط عطف در زندگی هر دانشجوی رشته حقوق است. از یک سو با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و عدم وجود کتابی جامع و کامل درباره قانون مزبور و از سوی دیگر وجود تقاضا در میان داوطلبین آزمون های مرتبط با رشته حقوق برای آشنایی با تست های تألیفی در این حوزه، بر آن شدم تا با تدوین کتاب حاضر خدمتی ولو اندک به داوطلبان عزیز آزمونهای کارشناسی ارشد، سراسری و آزاد، وکالت، قضاوت و سردفتری بنمایم.
در این کتاب آزمون های تالیفی برگزیده و متناسب با آزمون های وکالت و قضاوت... جهت جمع بندی و آشنایی داوطلبین با سوالات درس آیین دادرسی کیفری اورده شده است.
فهرست:
بخشاول:کلیات
بخشدوم:کشفجرموتحقیقاتمقدماتی
بخشسوم:دادگاهکیفری،رسیدگیوصدوررأی
بخشچهارم:اعتراضبهآراء
بخشپنجم:اجرایاحکامکیفریواقداماتتأمینیوتربیتی
بخشششم:هزینهدادرسی
بخشهفتم:سایرمقررات
هشتم:قانونآییندادرسیجرائمنیروهای مسلح ودادرس یالکترونیکی
بخشنهم:دادرسیالکترونیکی
بخشدهم:آییندادرسیجرائمرایانه ای
بخشیازدهم:آییندادرسیجرائماشخاصحقوقی

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟