عوامل در علم نحو: (شرح منظومه<<العوامل فی النحو>>جرجانی)

  • تعداد رای : 1
  • میزان بازدید :477
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

10,000 تومان

عوامل در علم نحو: (شرح منظومه<<العوامل فی النحو>>جرجانی)

10,000 تومان

عوامل در علم نحو: (شرح منظومه<<العوامل فی النحو>>جرجانی) عوامل در علم نحو: (شرح منظومه<<العوامل فی النحو>>جرجانی)

نام کتاب: عوامل در علم نحو:(شرح منظومه «العوامل فی النحو » جرجانی)
تدوین: مجتبی بختیاری
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 144 صفحه
نوبت چاپ: دوم
چکیده ای از کتاب: ازجمله کتاب هایی که قواعد نحو را به صورت موجز و مختصر درقالب نظم شعري بیان کرده، منظومه «العوامل فی النحو» عبدالقاهرجرجانی (م ۴۷۴ ه ق) است. اختصار مطالب از یک طرف و منظوم بودن آن ازسوي دیگر بر ارزش اثر افزوده و امر را براي طلاب علوم دینی و دانشجویان تسهیل کرده است.
اما با توجه به نیاز شعر به تفسیر و تبیین، در کتاب حاضر، در مقام تشریح ابیات آن اثر هستیم تا امر تفهیم مطالب و تثبیت قواعد مذکور بر طالبان آسان گردد. همچنین با دسته بندي هر مطلب و تبیین هر مسأله با مثال و بیانی رسا سعی در توضیح کافی ابیات نموده ایم. در عین حال که کتاب قابل استفاده براي طلاب حوزه های علمیه است، دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های حقوق، فقه، علوم قرآن و ... نیز می توانند از آن بهره مند گردند.
فهرست:
باب 1: علم صرف و علم نحو
باب 2: معرب و مبنی
باب 3: حروف جر
باب 4: حروف مشبهةبالفعل
باب 5: حروف ناصب اسم
باب 6: حروف ناصب بالذات
باب 7: حروف جزم
باب 8: اسما جزم
باب 9: تمييز (1)
باب 10: تمييز عدد (2)
باب 11: تمييز ( 3)
باب 12: اسم فعل
باب 13: افعال ناقصه
باب 14: افعال مقاربه
باب 15: افعال مدح و ذم
باب 16: افعال قلوب
باب 17: اسم فاعل، اسم مفعول، مضاف
باب 18: صفت مشبهه
باب 19: عامل لفظی و معنوی

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟