الموجز دانشگاهی (مختصر کتاب الموجز فی اصول‌الفقه)

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :453
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

8,000 تومان

الموجز دانشگاهی (مختصر کتاب الموجز فی اصول‌الفقه)

8,000 تومان

الموجز دانشگاهی (مختصر کتاب الموجز فی اصول‌الفقه) الموجز دانشگاهی (مختصر کتاب الموجز فی اصول‌الفقه)

نام کتاب: الموجز دانشگاهی (مختصر کتاب الموجز فی اصول‌الفقه)
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 109 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب:
کتاب الموجز فی اصول الفقه آیه الله سبحانی که توسط اساتید حوزه ترجمه شده است به علت ترجمه کتاب بدون نظر به تسهیل آموزش آن اساسا کتاب موصوف برای آموزش بسیار ثقیل بوده و نیازمند آسان سازی مطالب، دسته بندی مباحث و بیان ساده موضوعات می باشد که در کتاب حاضر سعی شده است بدون دخل و تصرف در مفاهیم علمی کتاب فقط از باب آسان سازی و نیز تاکید بر مباحث مهم کتاب این امر مهم صورت گیرد. ضمن اینکه کلیه کتابهای تلخیص از جمله این کتاب بدون مطالعه کتاب و منبع اصلی نارسا بوده فلذا توصیه می شود که دانشجویان عزیز قبل از مراجعه به آسان ساز و تلخیص حاضر ابتدا نسبت به مطالعه کتاب ترجمه شده اصلی اقدام و سپس در راستای مدیریت زمان، نکته گزینی و تست یابی مطالب به این کتاب مراجعه نمایند. ضمن اینکه در پایان هر فصل از کتاب تست های تالیفی نیز بدان مزید شده است.

فهرست:
-کلیات
-تعریف.علم.اصول.فقه
-دلیل شرعی
-وضع
-صحیح واعم
-مشتق
-مبحث امر
-اجزاء و کفایت
-مقدمه واجب
-واجبات:انواع واجبات
-اجتماع امر و نهی در شیء واحد یا دو عنوان مختلف
-امر.به.شیء..پس.از.امر.به.آن.(امر.دوباره.به.شیء)
-امر.به.امر.به.فعل
-مباحث.نهی
-نسخ.وجوب
-اقتضا.کردن.امر.به.شیء.نهی.از.ضد.آن
-منطوق.و.مفاهیم
-انواع.جملات
-عموم.و.خصوص
-حقیقت.و.مجاز.بودن.عام.پس.از.تخصیص
-انواع.اراده.استعمالی
-حجیت.عام.تخصیص.خورده.در.مابقی
-تمسک.به.عام.قبل.از.فحص.از.مخصص
-تخصیص.عام.با.مفهوم
-تخصیص.کتاب.[=.عام.قرآنی].با.خبر.واحد
-آمدن.استثنا.پس.از.جملات.متعدد
-نسخ.و.تخصیص
-تخصیص
-مبحث.مطلق.و.مقید
-مجمل.ومبین.

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟