قانون صدور چک با اصلاحات سال‌های 72،82 و 97 و اصلاحات مصوب 1400

5,000 تومان

قانون صدور چک با اصلاحات سال‌های 72،82 و 97 و اصلاحات مصوب 1400 قانون صدور چک با اصلاحات سال‌های 72،82 و 97 و اصلاحات مصوب 1400

نام کتاب: قانون صدور چک با اصلاحات سال‌های 72،82 و 97 و اصلاحات مصوب 1400
تدوین: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 38 صفحه
نوبت چاپ: ششم
چکیده ای از کتاب: این کتاب دربردارنده ی متن قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات 1372 و 1382 و1397 همراه با آراء وحدت رویه مرتبط میباشد.
فهرست:
_قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات 1372 و 1382 و 1397
_موادی از قانون تجارت (مصوب 1311/2/13 کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات بعدی)

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟