قانون کار مصوب 1369

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :312
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

15,000 تومان

قانون کار مصوب 1369

15,000 تومان

قانون کار مصوب 1369 قانون کار مصوب 1369

نام کتاب: قانون کار مصوب 1369
تدوین: مصطفی افشاری
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 187 صفحه
نوبت چاپ: چهارم
چکیده ای از کتاب: کتاب دربردارنده ی قانون کار مصوب 1369 می باشد.

فهرست:
-قانونکارمصوب1369
-آئيندادرسيکارمصوب1392
-تصویبنامهدرخصوصماده191 قانون کار مصوب 1381 هیات وزیران
-آیيننامهاجرایی ماده 136 قانون کار مصوب 1371 هیات وزیران
-آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار مصوب 1371 هیات وزیرا
-آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1384
-آیيننامه چگونگی بازرسی کار موضوع تبصره ماده 99 قانون کار مصوب 1377 شورای عالی حفاظت فنی
-قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 1363
-آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 1364 هیات وزیران
-آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 1364 هیات وزیران
-آیین نامه انتخابات اعضای هیات های تشخیص مصوب 1387
-آیین نامه انتخاب اعضا هیات های حل اختلاف مصوب 1387
-آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 1380 وزیر کار و رفاه امور اجتماعی
-آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار (مصوب 1370 هیات وزیران)
-قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383(مصوب 13
85)
-دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده 170 قانون کار (مصوب 1387 رئیس جمهور)

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟