قانون مالیات های مستقیم با اصالحات و الحاقات 1394

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :375
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

10,000 تومان

قانون مالیات های مستقیم با اصالحات و الحاقات 1394

10,000 تومان

قانون مالیات های مستقیم با اصالحات و الحاقات 1394 قانون مالیات های مستقیم با اصالحات و الحاقات 1394

نام کتاب: قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات 1394
تدوین: مصطفی افشاری
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 341 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: کتاب دربردارنده ی قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات 1394 می باشد.

فهرست:
-قانون مالیات های مستقیم مصوب 13۶۶ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی
-آيیننامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 30 بهمن 1381 هیأت وزيران با اصلاحات بعدی تا 26 مرداد 1393
-قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
-آيین نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
-آيیننامه اجرايی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1389
-قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1394
-قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟