قانون مدیریت خدمات کشوری با آخرین اصالحات و الحاقات

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :419
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

4,000 تومان

قانون مدیریت خدمات کشوری با آخرین اصالحات و الحاقات

4,000 تومان

قانون مدیریت خدمات کشوری با آخرین اصالحات و الحاقات قانون مدیریت خدمات کشوری با آخرین اصالحات و الحاقات

نام کتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری با آخرین اصلاحات و الحاقات
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 85 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: کتاب دربردارنده ی قانون مدیریت خدمات کشوری با آخرین اصلاحات و الحاقات می باشد

فهرست:
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
فصل سوم: حقوق مردم
فصل چهارم: ساختار سازمانی
فصل پنجم: فناوری اطلاعات و خدمات اداری
فصل ششم: ورود به خدمت
فصل هفتم: استخدام
فصل هشتم: انتصاب و ارتقاء شغلی
فصل نهم: توانمندسازی کارمندان
فصل دهم: حقوق و مزایا
فصل یازدهم: ارزیابی عملکرد
فصل دوازدهم: حقوق و تکاليف کارمندان
فصل سيزدهم: تأمين اجتماعی
فصل چهاردهم: شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
فصل پانزدهم: مقررات مختلف

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟