قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :457
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

5,000 تومان

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

5,000 تومان

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

نام کتاب: قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 37 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: کتاب دربردارنده ی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور می باشد.

فهرست:
-قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372
-قانون تسري فوق العاده خاص کارمندان سازمان هاي پزشکي قانوني کشور و انتقال خون ايران به کارمندان سازمان دامپزشکي کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تأمیني و تربیتي کشور مصوب 1391
-قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان هاي پزشکي قانوني کشور و انتقال خون ايران مصوب1390
-آيین نامه اجرايي قانون تشکیل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 1373
-آيین نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکي قانون کشور مصوب 1373
-آيین نامه اجرايي واگذاري بخشي از خدمات سازمـان پزشکي قانوني به گروه پزشکي معتمد مصوب1396
-دستورالعمل اجرايي کمیسیون هاي تخصصي پزشکي و رشته هاي وابسته در سازمان پزشک ي قانوني ک شور مصوب 1385
-دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هويت ژنتیک ايران مصوب 1392

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟