مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :376
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

30,000 تومان

مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی

30,000 تومان

مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی

نام کتاب: مجموعه قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 445 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: از آنجا که داوطلبین شرکت کننده در آزمون های حقوقی وکالت،کارشناسی ارشد،قضاوت،مشاوران حقوقی،سردفتران اسناد رسمی نیازمند این هستند که قوانین خاص حقوقی که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.


فهرست:
-آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1392
-وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372
-تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب 1392
-تصویب نامه راجع به مواد (4( و )۱4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382
-مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳7۲ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-آیین نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۹4 هیئت وزیران
-مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373
-آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1378 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی
-دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
-مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 هیئت وزیران
-«ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بیمه شدگان در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373
-شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-آیین نامه مرزبانی مناطق آزاد تجار- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳7۳ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران 1373
-ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳7۲وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد
-آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 وزرای عضور شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
-آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1391 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-اجازه واردات درصدی ازکالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق موضوع بند «د» تبصره (۲5) قانون برنامه دوم توسعه به داخل کشور مصوب سال ۱۳77 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به واحدهای تولید مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مصوبه 1377 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-جاری بودن وصول دو درصد (۲%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر موضوع ماده (55) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1376 هیئت وزیران
-تصویب نامه اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود خودروهای سواری و تعیین محدوده تردد خودروهای با پلاک مناطق ازاد مصوب 1393
-تصویب نامه در خصوص تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 1375 مصوب شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
- چگونگی اعمال نظارت شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر فعالیت ها مصوب 1374 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-تصویب نامه در خصوص معافیت کالاهای تولیدشده در داخل کشور که به مناطق آزاد تجاری- صنعتی حمل می شوند از سپردن پیمان ارزی مصوب 1379 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به تعیین نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1382 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کالا در سال از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به داخل کشور مصوب 1382هیئت وزیران
-اتخاذ تصمیماتی راجع به واگذاری زمین مورد نیاز دانشگاه های دولتی در مناطق آزاد مصوب 1384 وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-تصویب نامه در خصوص واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می گردند، در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1392 هیئت وزیران
-تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هریک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال مصوب 1397 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به کارتهای مسافری مناطق آزاد مصوب 1374 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1390 هیئت وزیران
- قانون تفسیر شمول حکم موضوع ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساس نامه شرکت ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی
-تصویب نامه درخصوص تعیین عوارض دریافتی توسط سازمان های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شوند مصوب 1396 هیئت وزیران
-برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب 1394 هیئت وزیران
-آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور مصوب 1380 هئت وزیران- هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه
-تصویب نامه راجع به آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور1381 هیئت وزیران
-تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه جهت تعیین سهمیه ورود کالای همراه مسافر و فهرست آن از هریک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی برای هر سال مصوب 1397
-تصویب نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور (2500) سی سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد مصوب 1393 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می گردند، در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ماکو، بندر انزلی، ارس و اروند مصوب 1392 هیئت وزیران
- اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار مصوب 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم مصوب 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم مصوب 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش مصوب 1373 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارسباران (جلفا) مصوب 1383 هیئت وزیران
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند (آبادان- خرمشهر) مصوب 1383 هیئت وزیران
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو مصوب 1389 هیئت وزیران
-اساس نامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی مصوب 1383 هیئت وزیران
-قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی
-آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب1386 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1393 شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
-قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی
-قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب 1389
-قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی
-آیین نامه هزینه خدمات مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1395 هیئت وزیران
-آیین نامه تشکیل بازارچه های مرزی مصوب 1371 هیئت وزیران
-آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی مصوب 1396 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به صادرات و واردات کالا در بازارچه های مرزی مصوب 1377 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا) مصوب 1396 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص استفاده از کارت مبادلات مرزی برای سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی استان های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مصوب 1390 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص مناطق تحت کنترل گمرک در مناطق و بازارچه های مرزی مصوب 1381 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به صادرات کالا در بازارچه های مرزی مصوب 1377 هیئت وزیران
-دولت در خصوص ضوابط و نحوه فعالیت بازارچه های مرزی مصوب 1378 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به کالاهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادلات مرزی تعاونی های مرزنشینان مصوب 1377 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به تعیین مقررات مربوط به مبادلات مرزی و بازارچه های مرزی و واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مسافرانی که به کشور وارد می گردند مصوب 1372 هیئت وزیران
- اجازه تأسیس بازارچه های مشترک مرزی در بعضی مناطق به وزارت کشور مصوب 1372 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت
-اجازه تأسیس دو بازارچه مشترک مرزی در مناطق گرمی و پارس آباد در استان اردبیل مصوب 1377 هیئت وزیران
-اجازه ایجاد بازارچه مرزی در منطقه خسروی به وزارت کشور 1379 مصوب هیئت وزیران
-اجازه تأسیس بازارچه مشترک مرزی در منطقه مهران از استان ایلام و بندر جاسک، شهر هرمز، منطقه تیاب و بندرکنگ در استان هرمزگان به وزارت کشور مصوب 1378 هیئت وزیران
-تصویب نامه راجع به احداث بازارچه مرزی در منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه مصوب 1380 هیئت وزیران
- تصویب نامه راجع به ایجاد بازارچه مشترک مرزی صیادی پسابندر در شهرستان چابهار مصوب 1380 هیئت وزیران
-اجازه احداث بازارچه مرزی در پرسه سو، دهلران ، کوزه رش گلینجک و میل 46 مصوب 1383 هیئت وزیران
-تصویب نامه درخصوص احداث بازارچه مرزی در شهرستان لامرد مصوب 1386 هیئت وزیران
-تصویب نامه درخصوص ایجاد بازارچه مرزی در مناطق ابوموسی، سیریک، بندرلنگه، شیو (پارسیان) و کرگان (میناب) در استان هرمزگان مصوب 1386 هیئت وزیران
-تصویب نامه درخصوص انتقال بازارچه مرزی (میل75) به محل چاه عبدالهی (میل78) مصوب 1386 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
-تصویب نامه راجع به جابه جایی بخشی از سهمیه سالیانه بازارچههای مرزی به سهمیه مبادلات مرزی استان سیستان و بلوچستان مصوب 1380 هیئت وزیران
-تصویب نامه در خصوص ضوابط ورود کالا از جمهوری ترکمنستان برای عرضه در بازارچه مشترک مرزی باجگیران مصوب 1376 هیئت وزیران
-اتخاذ تصمیماتی در خصوص ورود کالا از کشور ترکمنستان به فروشگاه آن کشور در مشهد از محل بازارچه مرزی باجگیران موضوع مصوبات شماره 50973 ت ۱744۳هـ مصوب 1383
-شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-انتقال کالاهای مرجوعی از گمرکات کشور به مناطق آزاد مصوب 1374 شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی
-نحوه حل وفصل اختلافات بین دستگاه های دولتی و سازمان های مناطق آزاد مصوب 1375 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-نحوه تهیه و اجرای نظامنامه فرهنگی سازمان های مناطق آزاد مصوب 1376 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی
-تعیین تکلیف ورود کالاهای مستعمل بازسازی شده از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به داخل کشور مصوب 1388 شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اصلاحات بعدی
-دستورالعمل تهیه و تنظیم طرح های عمرانی سازمان های مناطق آزاد در چارچوب سیاست های راهبردی و توسعهای ای مناطق مصوب 1391 دبیر شورای هماهنگی
-دستورالعمل اجرایی کمک به نواحی هم جوار توسط سازمان های منطقه آزاد تجاری- صنعتی (ردیف 40۲00) مصوب 1391 دبیر شورای هماهنگی
-دستورالعمل ماده ( ۲۱ ) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی «دریافت و مصرف هدایا و کمک ها» مصوب 1392دبیر شورای هماهنگی
-دستورالعمل واگذاری تنخواه گردان موضوع ماده ( ۹) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1392 دبیر شورای هماهنگی
-دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تبصره 4 ماده 52 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد مصوب 1393 دبیر شورای عالی
-آیین نامه شماره 45 مصوب 1382
-آیین نامه شماره 46 مصوب 1382
-آیین نامه شماره 47 مصوب 1382
-آیین نامه شماره 48 مصوب 1382

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟