مجموعه قوانین و مقررات کنوانسیون های تابعیت

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :445
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

25,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات کنوانسیون های تابعیت

25,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات کنوانسیون های تابعیت مجموعه قوانین و مقررات کنوانسیون های تابعیت

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات و کنوانسیون های تابعیت
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 298 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: کتاب دربردارنده ی مجموعه قوانین و مقررات و کنوانسیون های تابعیت میباشد.

فهرست:
بخشاول:قوانین
-قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1358 مجلس شوراي اسلامي
-قانون استخدام متخصصين فني خارجي مصوب 1349 مجلس شوراي ملي
- قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 1345مجلس شوراي ملي
- قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 مجلس شوراي اسلامي
-قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1310 مجلس شوراي ملي
-قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگی شركت های خارجی مصوب 1376
-قانون لزوم بازرسي و انگشت نگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي
- قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 19مربوط به تساوي رفتار نسبت به كارگران داخلي و خارجي از لحاظ جبران خسارات ناشي از حوادث كار مصوب1351 مجلس شوراي ملي
-قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور و اصلاح بعضي از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي
-قانون گذرنامه مصوب1351 مجلس شوراي ملي
-قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب1367 مجلس شوراي اسلامي
-قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1376 مجلس شوراي اسلامي
-قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي
-قانون راجع به فوت اتباع خارجه مصوب 1317 وزارت عدليه

بخشدوم:آییننامهوتصویب نامه ها
-آيين نامه نحوه آموزش اتباع خارجي مصوب 1395 هيئت وزيران
-آيين نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مصوب 1394 هيئت وزيران
-آيين نامه مربوط به تعيين مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي در مرزهاي كشور مصوب 1380 هيئت وزيران
-آيين نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور مصوب 1387 هيئتوزيران
-آيين نامه تأسيس مدارس اتباع خارجي مصوب 1386 شوراي عالي آموزش وپرورش
-آيين نامه رويه شناسايي مشكوك التابعين و مدعيان تابعيت ايران مصوب 1382 مصوبه شورای هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه
-آيين نامه ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي آواره (دارنده كارت هويت ويژه اتباع خارجي) مصوب 1381 هيئت وزيران
و...
بخشسوم:کنوانسیون ها
-پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات
-پروتكل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت
-پروتكل مربوط به وضع پناهندگان (31 ژانويه 1967)
قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب 1355 مجلس شوراي ملي
و...

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟