مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :515
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

30,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

30,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 427 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: کتاب دربردارنده ی مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باد.
مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در یک کتاب جمع آوری شده است و باعث سهولت دسترسی به این قوانین میشود.

فهرست:
فصلاول:قوانینوآیین نامه ها
-بخش اول: میراث فرهنگی
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382
قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367
و...
بخش دوم: آیین نامه ها
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1384
و...
بخش سوم: صنایع دستی
قانون تأسیس سازمان صنایع دستی ایران مصوب 1383
اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران مصوب 1383
و...
فصلدوم:کنوانسیون ها
قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب 1384
قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان
و...
فصلسوم:مصوبات
مصوبه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری راجعبه پیشنهاد اهداف کلان و نرخ رشد بخش میراث فرهنگی و گردشگری در برنامه 5 ساله چهارم توسعه و حجم سرمایهگذاری لازم در این بخش مصوب 1383
و...
فصلچهارم:قوانینمرتبط
از قانون مدنی مصوب 1307
ازکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375
و...

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟