مجموعه قوانین و مقررات زندان ها و امور زندانیان

10,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات زندان ها و امور زندانیان مجموعه قوانین و مقررات زندان ها و امور زندانیان

نام کتاب: مجموعه قوانین ومقررات زندان ها و امور زندانیان
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 273 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانین زندان ها و امور زندانیان که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین زندان ها و امور زندانیان را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
بخشاول:قوانین
-قانون انتقال زندان ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها مصوب 1380 مجلس شوراي اسلامي
- قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي
- لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندان ها به وزارت دادگستري مصوب 1358نخست وزير
-قانون مقررات اداري و استخدامي دادستاني كل، دادسراها، دادگاه های انقلاب اسلامي، سازمان زندان ها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح مصوب 1370مجلس شوراي اسلامي
- قانون تعليق مجازات زندانيان مصوب 1331 مجلس شوراي ملي
- قانون راجع به وادار نمودن محبوسين غيرسياسي به كار مصوب 1341مجلس شوراي اسلامي
-قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 مجلس شوراي ملي
-از قانون آيين دادرسی كيفری
-از قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي
-از قانون مجازات اسلامی

بخش دوم: آیین نامه ها، دستورالعمل هاو تصویب نامه ها
-آييننامه اجرايي نامه اجرايي مددكاري اجتماعي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوبه رئيس قوه قضائيه مورخ 1379
-آيين نامه اجرايي مراقبت هاي الکترونيکي مصوب 1397 رياست قوه قضائيه
-آيين نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محکومين مصوب 1387رئيس قوه قضائيه
-آيين نامه اجرايي كانون اصلاح و تربيت مصوب 1347
-آيين نامه مراكز مراقبت بعد از خروج- مصوبه رئيس قوه قضائيه در تاريخ 1378
-آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت مصوبه شماره 9000/53458/100 رئيس قوه قضائيه در تاريخ 1395
-آيين نامه انجمن حمايت از زندانيان مصوب 1360 شورای عالی قضايی
-آيين نامه اجرايي بيمه درماني زندانيان مصوب 1361 هيئت وزيران
- آيين نامه نحوه تبديل وضع كاركنان مشمول قانون مقررات اداري و استخدامي دادستاني كل، دادسراها و دادگاه هاي انقلاب اسلامي، سازمان زندان ها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح مصوب 1370 هيئت وزيران
-آيين نامه شوراي برنامه ريزي و مديريت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانيان كشور مصوب 1381 رئيس قوه قضائيه
-آيين نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامي مصوبه رئيس 1391 قوه قضائيه
-آيين نامه نحوة تفکيك و طبقه بندي زندانيان مصوبه 1385 رئيس قوه قضائيه
-آيين نامه و مقررات زندان ها مصوب 1368 رئيس ديوان عالي كشور
-آيين نامه اجرايی قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364 مجلس شوراي اسلامي
-آييننامه اجرايي امور خودكفايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور- مصوبه رئيس قوه قضائيه مورخ 1378
-آيين نامه اجرايي نحوه اداره بازداشتگاه هاي امنيتي- مصوبه 1385 رئيس قوه قضائيه
-آيين نامه اجرايي بازداشتگاه هاي موقت مصوبه رئيس قوه قضائيه مورخ 1385
-آيين نامه اجرايي قانون انتقال زندان ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود به خارج از شهرها مصوب 1386 هيئت وزيران
-آيين نامه اجرايي شيوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجراي احکام كيفري يا واحدي از آن در زندان ها و مؤسسات كيفري مصوبه شماره 9000/70120/100 1395 رئيس قوه قضائيه
-دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زندان ها- مصوبه شماره 9000/35348/100-1395 رئيس قوه قضائيه
-دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مجلس شوراي اسلامي
-طرز حفاظت زندانيان در قرارگاه هاي صنعتي و فلاحتي مصوب 1315
- نحوه اتخاذ تصميم در مورد فعل و انفعال ساختمان زندان ها و تهيه دستورالعمل نحوه اداره بازداشتگاه و زندان افراد نظامي و انتظامي مصوب 1367 هيئت وزيران
-اقدامات اجرايي به منظور بهره مندي زنان آزاد شده از زندان از حمايت هاي موضوع قانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست و آيين نامه اجراي آن مصوب 1374 هيئت وزيران
-مصوبه شوراي عالي اداري درمورد شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملکرد سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مورخ 1383/2/17
- تصويب نامه راجع به اضافه كار ساعتي كاركنان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

بخشسوم:اساس نامه ها
-اساس نامه انجمن های حمايت زندانيان مصوب 1360 شوراي عالي قضايي
- اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان كشور مصوبه 1382 رئيس قوه قضائيه
-اساسنامه ستاد مردمی رسيدگی به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟