مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :357
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

10,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک

10,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک
تدوین: گروه علمی چتر دانش
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 99 صفحه
نوبت چاپ: دوم
چکیده ای از کتاب: دربردارنده ی مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک به انضمام آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391 و دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس فعالیت و انحلال مشخصات الکترونیک قضایی مصوب 1392

فهرست:
-قانون تجارت الکترونيکی مصوب 1382
-آیين نامه توسعه خدمات الکترونيکی دستگاه های اجرایی مصوب 1393 شورای عالی اداری
-ایين نامه گسترش بهره برداري از خدمات پول الکترونيك مصوب 1384
-آیين نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونيکی مصوب 1386
-آیين نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونيکی مصوب1384
-برنامه جامع تجارت الکترونيکی مصوب 1384 هییت وزیران
-آیين نامه اجرایی ماده 79 قانون تجارت الکترونيکی مصوب1385
-آیين نامه اجرایی مواد 38و42 قانون تجارت الکترونيکی مصوب1383
-آیين نامه بند د ماده 23 و بند الف ماده 23مصوب 1383
-آیين نامه نظام بانکداری الکترونيکی مصوب1386 هيئت وزیران
-آیين نامه ارائه خدمات الکترونيك قضایی مصوب 1391
-دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسيس، فعاليت و انحلال دفتر خدمات الکترونيك قضایی مصوب1392
-تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونيکي مصوب 1383 هيئت وزیران
-مصوبه هيئت وزیران در خصوص سياست تجارت الکترونيکی جمهوری اسلامی ایران1381
-اساسنامه مركز توسعه تجارت الکترونيکي مصوب1388

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟