مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :430
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

27,500 تومان

مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

27,500 تومان

مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
تدوین: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 316 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانینو مقررات راهنمایی و رانندگی که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
بخشاول:قوانینومقررات
-قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395
- قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلت هاي فاقد شماره راهنمائي و رانندگي مصوب 1373
-قانون راجع به ارزش گواهينامه فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي رانندگي و مكانيكي ارتش و مصوب 1335
- قانون اصلاحيه لايحه قانوني راجع به ارزش گواهينامه فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي رانندگي و مكانيكي ارتش مصوب 1335
-قانون استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات وسائط نقليه مصوب 1364
-قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389
-قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بين شهري مصوب
-قانون استفساريه در مورد قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بين شهري مصوب 1386
-مقررات و ضوابط حمل بار در جاده هاي كشور
-مقررات ونقل بار در راه ها
بخشدوم:آیین نامه ها
-آيين نامه اجرايي ماده (5) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1397
-آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي رانندگي مصوب 1397
-آيين نامه تعيين ميزان ظرفيت مجاز وسايل نقليه موضوع ماده (12)قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1397
-آيين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث مصوب 1396
-آيين نامه اجرايي ماده (3) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه (بيمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 1396
-آيين نامه اجرايي ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1396
-آيين نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن مصوب 1396
-آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (15) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1391
-آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (15) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1394
-آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384
-آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از تردد موتورسيكلت هاي فاقد شماره راهنمايي و رانندگي مصوب 1375
-آيين نامه اجرايي « لايحه قانوني راجع به ارزش گواهينامه فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي رانندگي و مكانيكي ارتش مصوب 1335 و اصلاحيه آن مصوب 1367
-آيين نامه راجع به گواهينامه رانندگي قايق ها مصوب 1348
-آيين نامه اجرايي صدور سند مالكيت و شماره گذاري تراكتور و كمباين مصوب 1375
- آيين نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري
-آيين نامه اجرايي ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1391 هيئت وزيران
-آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1391
-آيين نامه تعيين انواع تخلفات و جرايم مربوط به سير و حركت ناوگان در شبكه حمل ونقل ريلي و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1391
-آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1390
-آيين نامه اجرايي بندهاي «الف» و «ب» ماده (10) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1390
-آيين نامه صدور انواع گواهينامه های رانندگی مصوب 1390
-آيين نامه چگونگي اداره صندوق تأمين خسارت هاي بدني مصوب 1388
- آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بين شهري مصوب 1380

بخش سوم:دستورالعمل ها وتصویب نامه ها و موادمربوطه
-دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي مصوب 1384
-دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت واحدهاي رسيدگي موضوع ماده 5قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1393
-دستورالعمل تشكيل مجتمع ها و شعب تخصصي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي مصوب 1387
-دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث
-تصويب نامه درباره اصلاح آيين نامه مربوط به گواهينامه رانندگي قايق ها
-تصويب نامه در مورد شماره گذاري تراكتور و كمباين
-تصويب نامه در خصوص تعيين مصاديق و عناوين تخلفات رانندگي حادثه ساز مصوب 1387
-تصويب نامه در خصوص اتخاذ تدابير در مورد ممنوعيت به كارگيري رانندگان بدون گواهينامه و در شركت هاي تاكسي راني و آژانسهاي مسافري و...
-تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث مصوب 1389
-اساسنامه صندوق خسارت های بدنی مصوب 1397

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟