مجموعه قوانین، مقررات و کنوانسیون های اطفال، نوجوانان و جوانان

28,500 تومان

مجموعه قوانین، مقررات و کنوانسیون های اطفال، نوجوانان و جوانان مجموعه قوانین، مقررات و کنوانسیون های اطفال، نوجوانان و جوانان

نام کتاب: مجموعه قوانین، مقررات و کنوانسیون های اطفال، نوجوانان و جوانان
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 290 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانین و مقررات و کنوانسیون های اطفال، نوجوانان و جوانان که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات و کنوانسیون های اطفال، نوجوانان و جوانان را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
-بخش اول:
-قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب1392
-قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371
-قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384
-قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381
--قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1362
-قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353
-قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب 1356
-قانون مربوط به تشکیل داددگاه اطفال بزهکار مصوب 27 آبان ماه 1338
-قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395
-از قانون آیین دادرسی کیفری
-از قانون حمایت خانوتده
-از قانون مجازات اسلامی
-قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374
-از قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
-قانون اصلاح قانون آموز و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب مرداد ماه 1322
-از قانون مدنی
-قانون راجع بع آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب 1322
-قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب 1356
-لایحه قانونی راجع به تکیل سازمان بهزیستی کور مصوب 1359
-لایحه قانون اصلاح و تکمیل قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی مصوب 1331

بخش دوم:آیین نامه ها
-آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394
-آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394
-آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390
-آیین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1374
-آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1375
-آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب 1384
-آیین نامه شورای نظارت بر ساخت،طراحی ،واردات و توزیع اسباب بازی کودکان مصوب 1377
-آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان مصوب 1370
-آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهدکودک ها مصوب 1370
-آیین نامه حفظ جان کودکان از خطر حوض و استخر و آب انبار مصوب 1340
-آیین نامه اجرایی تبصره ماده 7 موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1359
-آیین نامه اجرای قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1345 وزیر دادگستری
-آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت مصوب 1347
-آیین نامه اجرایی برنامه جامع ساماندی اوقات فراغت جوانان مصوب 1384
-آیین نامه شیرخوارگاه ها و مهدکودک ها مصوب 1370
-از آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده
-آیین نامه اردوهای هجرت(3) مصوب 1385
-آیین نامه های اجرایی قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی مصوب 14 مرداد ماه 1322
-آیین نامه شماره 2 اجرای تبصره 1 و 2 ماده هشتم قانون آموز و پرورش اجباری مجانی مصوب 14 مرداد 1322
-آییننامه اجرایی شماره 3 تبصره 2 ماده دوازدهم قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی مصوب 14 مرداد 1322
-آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت مصوب 1347
-آیین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوانان مصوب 1370
-آیین ناممه اجرایی تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1383
-آیین نامهم مالی واحدهای اجرایی خدماتی سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359
-آیین نامه استخدامی واحد های اجرایی سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359
-برنامه جامع ملی سازماندهی امور جوانان
-انتزاع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آموزش عالی و الحاق آن به آموزش و پرورش
-مرجع صدور جواز تاسیس و نظارت بر اداره مهد کودک های خصوصی و غیر انتفاعی مصوب هشتادمین جلسه 1365
-توصیه نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک
-تصویب نامه در مورد برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان مصوب 1383
-اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مصوب 1359

بخش سوم :کنوانسیون ها
-قانون اجازه الخاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372
-قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1380
-قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1380
-قانون الحاق د.لت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ،فحشا و هرزه نگاری کودکان(مصوب 1379/3/4 برار با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)مصوب 1386
-قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان مصوب 1310
-کنوانسیون ممنوعیت و. اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟