مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :465
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

22,500 تومان

مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی

22,500 تومان

مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات ورشکستگی
تدوین: رضا زنده گل
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 256 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانینو مقررات ورشکستگی که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات ورشکستگی را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
فصل اول: اقسام شرکت های تجاری از تشکیل تا تصفیه و انحلال
بخش اول: اقسام شرکت های تجاری
-از قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 قانون تجارت مصوب 1311
بخش دوم: تشکیل، ورشکستگی و انحلال
- از قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
-از قانون تجارت مصوب 1311
بخش سوم: شرکت های تعاونی
-قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب1370 با آخرین اصلاحات و الحاقات تا 1393
- قانون شركت های تعاونی مصوب1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل دوم: ورشکستگی
-از قانون تجارت
-قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب 1318
-در آمد صندوق «الف و ب» ماده 57 قانون اداره تصفیه امر ورشكستگی مصوبه 1318
-بخشنامه به همه دوائر و دادگاههای مركز و شهرستان ها مورخ 1319
-قانون تأسیس شركت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب 1389
-اساسنامه نمونه شركت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب 1391

فصل سوم: آیین نامه ها
-آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 با آخرین اصلاحات و الحاقات1392
-آیین نامه اجرایي ماده (75) الحاقي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ایران مصوب 1395
-آییننامه موضوع ماده 60 قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب 1318وزارت دادگستری
-آیین نامه وصول درآمد و نظارت اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب 1318
-آیین نامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351

فصل چهارم: قوانین مرتبط
-از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358
- از قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب1350
-از قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356
-از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
-كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
-از قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351
-از مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
-از مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشكسته مصوب 1311
-تصویب نامه مورخ 1319

فصل پنجم: آراء و نظریات مشورتی
-رأی وحدت رویه شماره 763-1396/8/9
-رأی وحدت رویه شماره 561-1370/3/28
رأی وحدت رویه شماره 212-1350/7/10
-رأی وحدت رویه شماره 290-1350/9/17
-نظریه مورخ 1348/4/14
-نظریه مورخ 1352/10/16
-نظریه مورخ 1350/1/2
-نظریه کمیسیون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي مورخ 1342/11/30
-نظریه شماره 7/93/1838-1393/8/4
-نظریه شماره 7246/7-1378/10/6
-نظریه شماره 7/93/2897-1393/11/20
-نظریه شماره 7/93/2897-1393/11/20
-نظریه شماره 7/93/1485-1393/6/25
نظریه شماره 7/93//1838-1393/8/4
-نظریه شماره 7/932/2897-1393/11/20
نظریه شماره 7/93/2996-1393/12/2
-نظریه شماره 7/93/3030-1393/12/4

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟