مجموعه قوانین و مقررات وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری

20,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری مجموعه قوانین و مقررات وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری
تدوین: مهدی نریمان پور
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 223 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب:
از آنجا که وکلا و قضات و مشاوران حقوقی و پژوهشگران حقوقی و دانشجویان حقوق نیازمند این هستند که قوانینو مقررات وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری که به صورت پراکنده و در سالهای مختلف بهع تصویب رسیده است را مطالعه کنند،گرداوری این قوانین به صورت یکجا برای ایشان دشوار است.
بر آن شدیم که قوانین و مقررات وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری را به صورت یکجا گردآوری نماییم تا گامی بهتر به سوی قبولی شما عزیزان در زمینه های حقوقی فراهم آوریم.

فهرست:
بخشاول:قوانين
-قانون وکالت مصوب 1315
-قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376
- قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381
- قانون نحوه اصلاح کانون هاي وکلای دادگستري جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370
-قانون تشکيل صندوق تعاون وکلاء و تأمين هزينه هاي کانون وکلاء دادگستري مصوب 1350
-قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 1355
-قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله هاي وصولي به نمايندگان قضايی و کارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344
-قانون اجازه وکالت دادگستري به افسران قضايی ليسانسيه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح مصوب 1351
-قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمي مصوب 1316
-از قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مصوب 1393
-از قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 1379
-از قانون مدنی
-لايحه قانوني راجع به تصفيه و پاکسازي در کانون وکلاء دادگستري مصوب 1359
-لايحه قانوني شمول قانون مربوط به پاکسازي به کانون هاي کارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب 1359
- لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333

بخشدوم:آیين نامه ها
-آيين نامه ماده هشتم قانون وکالت مصوب 1318
-آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي ماده 10 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 29 دي ماه 1355
-آيين نامه اجرايی لايحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری - مصوب 1388
-آييننامه صدور جواز وکالت اتفاقي (موقت) مصوب 1378
-آيين نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري مصوب 1394
-آييننامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
-آيين نامه اجرايی ماده (8) قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستری مصوب 1377
-آيين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وکلاء دادگستري مصوب 1350 وزير دادگستري با اصلاحات بعدي
-آيين نامه انتظامي وکلاء دادگستري مصوب 1316
-آيين نامه راجع به دفتر راهنمايي کانون وکلاءمصوب1317 وزارت عد ليه
-آيين نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري و وکلاء موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385
-آيين نامه اجرائي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1382
-آيين نامه نحوه تعيين کارشناس براي دستگاه هاي دولتي مصوب 1387
-آيين نامه اجرائي اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمي مصوب سال 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 1376
-از آئين دادرسي کار مصوب 1391
-لايحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی
-انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي مصوب 1369و1370
-اساسنامه صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري مصوب1357
-تغيير عنوان مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوه قضاييه شماره ط/م/884//2724 1388/5/6
-آيين نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرايی

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟