مجموعه قوانین و مقررات بیمه

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :438
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

85,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات بیمه

85,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات بیمه مجموعه قوانین و مقررات بیمه

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات بیمه
تدوین: رضا زنده‌گل وکیل پایه یک دادگستری
مشخصات ظاهری: 644 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: در این کتاب مجموعه قوانین ،آیین نامه ها ،تصویب نامه ها و دستورالعمل ها،موارد مرتبط ،نظرات مشورتی و آرای وحدت رویه مرتبط با بیمه گردآوری شده است.
فهرست:
بخش اول: قوانین
-قانون بیمه مصوب 1316
-قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمهگری مصوب 1350
-قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب 1380
و...
بخش دوم: آیین نامه ها
آییننامه اجرایی ماده(3)قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوبه 1396/5/1 مصوب هیئت وزیران
-و...
بخش سوم: تصویب نامه ها و دستورال عمل ها
-تصویبنامه در خصوص تحت پوشش قرار دادن اتباع ایرانی فاقد بیمه از بیمه خدمات درمانی مصوب 1387 با اصالحات بعدی
-تصویبنامه در خصوص ماده(8)قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصوبه 1380 هیئت وزیران
و...
بخش چهارم: موارد مرتبط
-از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1358
-از مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسالمی ایران، مصوبهشورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی
و ویژه اقتصادی در تاریخ 1373
و...

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟