مجموعه قوانین و مقررات استاندارد

20,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات استاندارد مجموعه قوانین و مقررات استاندارد

نام کتاب: مجموعه قوانین و مقررات استاندارد
تدوین: مهدی نریما‌ن‌پور
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 166 صفحه
نوبت چاپ: دوم
چکیده ای از کتاب: کتاب دربردارنده ی مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد میباشد.
فهرست:
بخش اول: قوانین
-قانون عضویت سازمان استاندارد ایران در سازمان بینالمللی استانداردها مصوب 1343 مجلس شورای اسلامی
-قانون اجازه عضویت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنی و کمیته اروپایی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کمیته مذکور مصوب 1355 مجلس شورای ملی
و...
بخش دوم: آییننامهها و موارد مرتبط
-آییننامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مصوب 1384 هیئت وزیران
-آییننامه اجرایی نحوه تدوین استاندارد تجهیزات پزشکی مصوب 1388
و...

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟