مالکیت خانواده

15,750 تومان

مالکیت خانواده مالکیت خانواده

نام کتاب: مالکیّت خانواده
تدوین: موسی رحیمی- رضا رحیمی دهسوری
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 191 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: اين تحقيق در صدد بررسی حق مالکيت در خانواده و موارد اختلاف در اموال از منظر فقه و حقوق می باشد، به عنوان مثال وقتی زوجين و فرزندان هر يک درآمدی را کسب و آن را به هر نحو وارد زندگی مشترک می کنند مالکيت اين اموال چگونه است؟ آيا فرض شخصيت حقوقی برای خانواده و سپس قائل شدن به مالکيت خانواده (نه اشخاص) به عنوان يک شخصيت حقوقی از ديدگاه فقهی و حقوقی امکان پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه آثاری دارد؟

فهرست:
فصل اول کلیات (مفاهیم اصطلاحات کاربردی)
فصل دوم مالکیت خانواده و شخصیت حقوقي
فصل سوم: مالکیت افراد خانواده
فصل چهارم: اختلاف در مالکیت و راههاي حل اختلاف
فصل پنجم: راهکارهاي افزايش مالکیت زوجه

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟