راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی

11,250 تومان

راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی

نام کتاب: راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی
تدوین: طاهره فرمنش- دکتر علی تقی خانی
ناشر: چتر دانش
مشخصات ظاهری: 194 صفحه
نوبت چاپ: دوم
چکیده ای از کتاب: کتاب دربردارنده ی پزوهشی پیرامون(راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی) میباشد.
بخشی از مقدمه:
كتاب حاضر با طرح راه های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی، سعی بر آن دارد كه غالب اين راه ها را كه هم اكنون در سيستم قضايی و پليس علمی در اولين مراحل رسيدگی از آنها استفاده می شوند ذكر و ارزش اثباتی آنها را از منظر فقه كه مبنای قوانين مدون در حقوق اسلامی است؛ هم چنين از منظر حقوق، مورد تحليل قرار دهد.

فهرست:
فصل اول: کليات و مفاهيم
فصل دوم: جايگاه ادلة اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی
فصل سوم: گسترۀ راه های علمی اثبات دعوا
فصل چهارم: ارزش و توان اثباتی راههای علمی در فقه و حقوق اسلامی
فصل پنجم: نتايج و پيشنهادها

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟