مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت

13,500 تومان

مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت

نام کتاب: مسئولیت مدنی بازرس در شرکت های سهامی عام با توجه به لایحه قانون تجارت
تدوین: وحید عظیمی تهرانی
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 277 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: در این پزوهش سعی شده است تا ضمن بررسی ل.ا.ق.ت 1347،پیش نویس 1383 و لایحه 1391 که از سوی شورای محترم نگهبان رد گردیده،مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقی صورت نگرفته است،قدمی در این راستا برداشت.

فهرست:
فصلاول:وظایفواختیاراتبازرسان
فصلدوم:ضمانتاجراهایعدماجرایوظایف
ضمائموپیوست ها
گزیده ای از مواد پیش نویس لایحه قانون تجارت1383
گزیده ای از مواد لایحه جدید قانون تجارت 1391
لایحه آیین دادرسی تجارت1390

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟