بررسی معامالت معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :381
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

9,000 تومان

بررسی معامالت معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی

9,000 تومان

بررسی معامالت معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی بررسی معامالت معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی

نام کتاب: بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی
تدوین: دکتر عليرضا مشهدي زاده-غلامرضا عباسي
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 179 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: کتاب دربردارنده ی پژوهشی پیرامون:(بررسی معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی در رویه قضایی) می باشد.
بخشی از مقدمه:
با توجه به جميع مطالب ابرازی، بررسی حقوقی تعارض اين معاملات در رويه قضايی يك ضرورت به نظر می رسيد زيرا عدم وجود رويه ای واحد در خصوص اين موضوع يكی از معضلات دعاوی بانكی و محملی برای سوء استفاده ی افراد سود جو در عدم پرداخت ديون بانكی است، لذا اين عدم شفاقيت انگيزه نگارش كتاب فعلی شده است .

فهرست:
بخشاول:کلياتوماهيتحقوقيوثيقه
بخــشدوم:انــواعمعاملــهمعــارضبــااســنادرهنــيوضمانــتاجرايآنهادررويهقضايي

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟