قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی

15,300 تومان

قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی

نام کتاب: قاعده قبح عقاب بلابیان با رویکردی کاربردی
تدوین: مهدی رحیمی دهسوری-دکتر رضا رحیمی دهسوری
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 131 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: این قاعده در قوانین حقوقی کار برد فراوانی دارد بخصوص در بخش جزایی و رویه
قضایی از آن با اصل قانونی بودن مجازا تها نام برده می شود.که تاکید بر حفظ حقوق
و آزادی افراد جامعه و حرکت در ریل قانون دارد، در نتیجه كيي از هدف هاي عمده
قاعده ی قبح عقاب بلابيان و اصل قانون یبودن مجازا تها، حفظ آزادي هاي فردي است
حال اگر تکلیفی بدون بیان، واجب یا حرام گردد و یا قانوني عطف به ماسبق گردد، به
حقوق و آزادي هاي فردي تجاوز خواهد شد.
در پژوهش حاضر به بیان این قاعده و اصل قانونی بودن جرم و مجازا تها از دیدگاه علما اصول و دانشمندان حقوق جزا و قواعد و اصول مرتبط پرداخته شده است.

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟