تأثیر تکنولوژی بر ادلة اثبات دعو ی

18,000 تومان

تأثیر تکنولوژی بر ادلة اثبات دعو ی تأثیر تکنولوژی بر ادلة اثبات دعو ی

نام کتاب: تأثیر تکنولوژی بر ادلة اثبات دعو ی
تدوین: ایوب خسروانی- محمد اکبری
ناشر: چتردانش
مشخصات ظاهری: 153 صفحه
نوبت چاپ: اول
چکیده ای از کتاب: امروزه در سایة علم و تکنولوژی ادلة جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی پا به عرصه وجود نهاده که به مراتب قویتر از شهادت شهود بوده و چنان ظن قوی حاصل میکنند که به آنها ادلة قطعی عرفی اطلاق میشود و احتمال خلاف آنها را عرف عقلاء بسیار کم و تقریباً منتفی میداند، با توجه به اینکه عموم فقهاء مبنای اعتبار ادلة اثبات دعوی، به ویژه شهادت شهود را عقل و عرف میدانند و همچنین با امعان نظر به اینکه بینه، فاقد خصوصیت ویژه است، میتوان با احراز وجود ملاک،ادلة احصاءشده در شرع و قانون را از حصر ایجادشده بیرون کشید و به هر دلیلی که شأن اثباتی داشته باشد، تعمیم داد.

در این کتاب سعی شده است تأثیر تکنولوژی بر ادلة اثبات دعوی در دعوی خصوصی را به طور اجمالی و خلاصه بررسی شود تا یادگیری در این وادی تسهیل گردد.

ادامه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
×

چطور میتونم کمکت کنم؟